Kadın Kısırlık Testleri

Gebeliğin oluşması için öncelikle üreme sistemi ile ilgili hormonların normal olduğunu bilmemiz gereklidir en temel testler bunlardır ( FSH, LH, Estradiol, 17-OH-progesteron, serbest testesteron, DHEA, Andrastenedion ).
Kadın kısırlık tastleri iki şekilde yapılır.
  • Birincisi kandan yapılan kadın kısırlık laboratuar testleri.
  • İkincisi ise ceşitli flim ve ameliyatlarla olan kadın kısırlık tanısal uygulama testleridir

Kadın kısırlık laboratuvar  testleri:

  • Kadın kısırlık hormon testleri:

– FSH

– LH

– E2 ( Estradiol )

– Prolaktin

– TSH ( Guatr testi – tiroid testi )

– Serbest t3

– Serbest t4

– AMH ( Anti mülleryen hormon )

– DHEA – SO4

– 17 – OH Progesteron

– Androstenedion

– Serbest testosteron

  • Kadın kısırlık serojik testleri:

– Anti – HCV

– Anti – HIV  I+II

– Anti – Hbs

– Hbs Ag

– VDRL – RPR – (FTA-ABS)  ( Sifiliz testleri )

– Toxoplasma IgM

– Toxoplasma IgG

– Rubella IgM ( Kızamıkcık )

– Rubella IgG

– Klamidya- Mikoplasma-CMV

  • Kadın kısırlık hematolojik testleri:

– Tam kan sayımı – Hemogram

– Kan grubu

– Ast – Alt ( Karaciğer fonksiyon testleri )

– Kreatinin ( böbrek fonksiyon testi )

Şimdi bu testleri neden istiyoruz bizlere ne gibi ipuçları veriyor bunlardan bahsedelim:

Gebeliğin oluşması için öncelikle üreme sistemi ile ilgili hormonların normal olduğunu bilmemiz gereklidir en temel testler bunlardır ( FSH, LH, Estradiol, 17-OH-progesteron, serbest testesteron, DHEA, Andrastenedion ).

Meme başından süt geliyorsa ilk şüpeleneceğimiz şey beyinden salınan prolaktin hormonun yüksekliğidir. Bu hormonun yüksekliği adet düzensizliğine ve gebelik oluşmasını engellemektedir.

Guatr bezinin düzgün çalışmamasıda kısırlığa neden olabilmektedir bunlarla ilgili testleri düzgün değerlendirmek gerekmektedir. ( tsh, serbest t3, serbest t4 )

Yukarıda bahsettiğimiz hormonal testler ile ilgili bozukluk saptanıp düzeltilirse başka hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan  gebelik oluşabilmektedir.

Tüp bebek için hazırlık yapılırken gebeliğe zarar verebilecek virüslere bağlı hastalıkların önceden tespit edilmesi yada bağışıklığın sağlanması için bazı testler istenir ( hepatit B-C (sarılık), AIDS (HIV), kızamıkçık virüsü ( Rubella ), Toxoplasma )

Kan uyuşmazlıkları ve kansızlık da infertilite (kısırlık) nedenlerindendir.

Sistemik sorunları ortaya çıkarmak için vucudumuz için en önemli iki organ olan karaciğer ve böbreğin fonksiyonlarıda mutlaka değerlendirilmelidir ( Ast, Alt, Kreatinin )

Gebeliğin oluşmasını etkileyen pek çok factör vardır. Elimizde ne kadar fazla bilgi olursa başarı şansımızda o kadar fazla olacaktır. İnfertilite ( Kısırlık ) tedavisi çok ayrıntılı muayene ve çok hassas bir tedavi ğerektirir, ince detaylar tedavideki başarıyı ciddi şekilde arttırmaktadır. infertil çiftin tüm muayene ve test sonuçlarının ayrıntılı olarak bilinmesi ve değerlendirilmesi  başarıyı getirecek en iyi tedaviyi seçme olanağı sunacaktır.

İnfertilite ( kısırlık ) tedavisinde başarısız olduktan sonra geriye dönüp hatayı nerde yapmış olabiliriz diye sorgulamaktansa, sorunları önceden belirleyip ve bunlara karşı önlem almak hem başarıyı arttırır hem kısa sürede gebelik elde edilir hem de çok daha ekonomik olur.

Kan testlerinden başka üreme orhanlarını değerlendirmede kullandığımız  tanısal  yöntemler dediğimiz; bize tedavide çok fazla bilgi veren ve yardımcı olan rahim filmi ( histeresalpingografi ) ve endoskopik incelemelerde vardır.

Kadın kısırlık tanısal uygulama testleri :

 

1-) Histerosalpingografi – HSG ( Rahim filmi ):

 

şekil -1 Normal bir rahim filminde tüpler ve rahimin görüntüsü

şekil -1 Normal bir rahim filminde tüpler ve rahimin görüntüsü

Rahim filmi ile hangi problemleri öğrenebiliriz ve nasıl çözümleriz.

 
Doğuştan olan rahim ( uterus ) anomalilerin tespiti yapılabilir ( çift rahim, yarım rahim, rahimde perde, rahmin küçük olması).
 
Rahim içinde yer kaplayan ve bebeğin rahim içine yerleşmesine engel olan sorunları ortaya cıkarabilir ( rahim iç zarı polibi- endometrial polip, rahim içinde ve rahim iç zarının hemen altında bulunan miyomlar, rahimin arka ve ön duvarı arasındaki yapışıklıklar-asherman sendromu)
 
Eğer yukarıda anlatılan sorunlar tespit edilirse histereskopi ile bu sorunlar ortadan kaldırılabilir ve gebelik elde edilir.
 
Rahim filmi ( hsg ) özellikle tüplerle ilgili sorunları görmek için çekilir, tüpler açıkmı kapalımı, tüplerde bir yapışıklık varmı yada enfeksiyon belirtileri varmı ( verem- tüberküloz ). Eğer rahim filminde tüplerle ilgili sorun saptanırsa hastaya laparoskopi ( kapalı ameliyat ) yapılabilir.
 
Rahim fimi ile öğrenebileçeğimiz bir başka önemli bilgi ise rahim ağzı yetersizliğidir. Rahim ağzı yetersizliği tespit edilmiş hastalarda gebelik oluşursa bebek rahimden düşmesin diye rahim ağzının dikilmesi gerekir ( serkilaj ).
 
Yazılardanda anlaşılaçağı gibi rahim filmi ile tespit edilen sorunların hemen hemen hepsinin bir çaresi çözümü bulunmaktadır.
 

2-) Histereskopi ( kapalı ameliyat ):

şekil – 2 : histereskopi işlemi

şekil – 2 : histereskopi işlemi

 

Histereskopi ışıklı bir kamera ile rahimin içine girilerek daha önce ultrasonografi yada rahim filmi ile saptanmış olan problemleri ortadan kaldırmamıza yada daha önceden görülmeyen, fark edilmeyen bir problemi histereskopi esnasında saptamamıza ve ortadan kaldırmamıza yardımcı olur.
 

Histereskopi ile yapılan işmemler:

 
Rahimdeki miyomlar ve polipler histereskopi ile temizlenebilir
Rahmin ön ve arka duvarı arasındaki yapışıklıklar ( asherman sendromu) açılabilir
Doğuştan olan ve rahimi ikiye ayıran perde varsa histereskopi ile bu perde ortadan kaldırılıp rahim gebelik için uygun hale getirilebilir.

3-) Laparoskopi ( kapalı ameliyat ):

Laparoskopi ameliyatı ışıklı bir kamera ile göbek deliğinden girilerek rahim, tüp ve yumurtalıklar değerlendirilir. Laparoskopi ameliyatı teknik olarak histereskopiye benzer. Histereskopi  ameliyatında rahmin içi ile ilgili sorunlar tespit edilip çözümlenirken laparoskopi ameliyatında rahimin dış kısmı ile ilgili sorunlar çözüme kavuşturulur.
 
İlk olarak rahim tüp ve yumurtalık arasındaki ilişkinin normal olup olmadığı değerlendirilir.
Rahimde gebeliği engelleyecek miyom varsa miyomektomi yapılabilir.
Tüplerde yapışıklık varsa bu yapışıklıklar tüpe zarar vermeden açılabilir.
Gebelik  oluşmasını engelleyecek şekilde  tüpde iltihaplı pis su birikmesi ( hidrosalpinks ) varsa tüp komple alınabilir yada tüp ile rahim arası bağlanarak ilişkisi kesilebilir.
Yumurtalıklarda gebelik oluşmasını engelleyen kist varsa ( örnek çikolata kisti ) bu kistler alınabilir.
Karın boşluğunu ve üreme organlarının üzerini döşeyen periton ( karın zarı) hastalıkları ( endometriozis – iltihaplı hastalıklar ) tüplerde ve genital organların arasında yapışıklıklar yapabilirler ve yumurtanın tüpe atlamasını engellerler buda gebelik oluşmasını engeller. Bunun gibi hastalıklar laparoskopi ile temizlenebilir.
 

Kadın kısırlık testi ücreti:

Kadın kısırlık testi ücreti yapılan hastaneye göre değişmektedir. Devlet hastanelerinde çok ekonomik olarak yapılabildiği gibi özel hastanelerde çok daha fazla miktarlarda yapılmaktadır. Özel hastaneler arasındaki ücret farkları da hastaneden hastaneye çok degişmektedir.
  

 

Yeni yorum ekle

CAPTCHA
Lütfen Güvenlik sorusunu cevaplayınız.